×
Wyszukaj w serwisie

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


Dla kogo?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 3. osoby, które ukończyły 65 lat,
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma
  w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Pomocy prawnej w każdy wtorek i w każdą środę, w godzinach od 11:30 do 15:30, w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy udzielają:

Lp.

Adwokat

Miesiąc sprawowania NPP

1.

adw. Rafał Cichoń

Styczeń

2.

adw. Rafał Cichoń

Luty - Marzec

4.

adw. Roman Gładysz

Kwiecień

5.

adw. Katarzyna Bogacka

Maj

6.

adw. Monika Ogaza

Czerwiec

7.

adw. Jerzy Gomułka

Lipiec

8.

adw. Paweł Hiper

Wrzesień

9.

adw. Roman Gładysz

Październik


Piotr Pyka

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy