×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2012 r.

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jemielnica w 2012 r.

Na podstawie:
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.),

Wójt Gminy Jemielnica

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jemielnica i na stronie internetowej Urzędu Gminy Jemielnica:

projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia
15 kwietnia 2012 r. elektronicznie na adres: , lub bezpośrednio
w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica (budynek Nr 1 pokój nr 8)

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Jemielnica.


PDFPROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI.pdf (77,89KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 1272