×
Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA - Zatrudnienie ANIMATORA SPORTU w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012

Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy

zatrudni ANIMATORA SPORTU

w ramach programu „Animator-Moje Boisko – ORLIK 2012 w 2013 roku”

w okresie od 1marca do 31 listopada 2013 r.

 

PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”:

- inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
- współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
- współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
- organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej.

Przebieg zajęć realizowanych w ramach środków przekazanych przez MINISTERSTO SPORTU I TURYSTYKI musi być udokumentowane odpowiednimi zapisami w Dzienniku Zajęć. Ostateczny, szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie ustala gospodarz obiektu tj. jednostka samorządu terytorialnego lub wyznaczona jednostka zarządzająca obiektem.

Adresatami projektu są :  Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego(dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjat) organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. RESPEKTOWANE BĘDĄ TYLKO UPRAWNIENIA WYDANE PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE.

Szczegółowe informacje na stronie www.szs.pl w zakładce PROGRAMY: Projekt „Animator-Moje Boisko-ORLIK 2012” w 2013 roku.

Termin składania ofert wraz z wstępnym projektem planowanych do realizacji przez animatora działań:

11.02.2013 r. do godz. 1200

Miejsce zgłoszenia kandydata:

Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy

47-133 Jemielnica

Ul. Szkolna 2a

Tel. 77 463 91 55

PDFOgłoszenie - Animator.pdf (270,75KB)


ORLIK-logo.png

 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 11676