×
Wyszukaj w serwisie
  • >
  • >
  • >

Gąsiorowice

Wieś Gąsiorowice słynie w okolicy z licznych stawów. Najstarszą częścią wioski jest Dambina. W 1286 roku otrzymali ją jemielniccy Cystersi. W 1325 roku książę Albert strzelecki podarował klasztorowi jemielnickiemu dziesięcinę z Gąsiorowic, co następnie potwierdził w 1342 r.  W 1361 r. Gąsiorowice były podzielone na wieś i dobro rycerskie, które leżało na prawym brzegu rzeki Jemielnicy. W omawianych czasach wieś nazywała się Gansorowicz. W 1463 r. funkcjonowała nazwa Ganszrowicz a w 1526 r. Husarowitz. Ostatnia nazwa kryje w sobie słowa: hus i husar co znaczy gęś i pastuch gęsi.

Według mnicha Roberta Sambuciusa mieszkańcy Gąsiorowic w 1662 roku płacili proboszczowi kościoła w Jemielnicy 10 groszy śląskich. Kolejne 10 groszy śląskich oddawano w formie świętopietrza do Rzymu. W tym roku we wsi mieszkało 195 katolików i 3 niekatolików.
 W 1679 roku wybuchła w Opolu dżuma na którą zmarło 900 osób. Następnie choroba dotarła do Strzelec i w latach 1680 – 1683 zmarło tu 114 osób. Mieszkańcy Gąsiorowic kupowali w Strzelcach ubrania po zmarłych  i tym sposobem epidemia  i śmierć dotarły do wsi. W tym czasie właścicielami wsi była rodzina Smeskal.

Na początku XVIII wieku połowę Gąsiorowic kupił hrabia strzelecki Karol Colonna a drugą połowę wraz z dobrem rycerskim klasztor w Jemielnicy. Na wielkanoc 1718 roku w kościele parafialnym w Jemielnicy  naliczono 100 komunii z Gąsiorowic. W 1725 roku we wsi były dwa młyny o jednym kole a ich właściciele nazywali się  Jan Jarosch i Grzegorz Zmarzły. Z powodu nieurodzajnych gruntów  niektóre pola były przez 12 lat nie obsiane. W 1734 roku Gąsiorowice nawiedziła potężna wichura, która wyrządziła ogromne szkody w lasach i budynkach. W 1763 roku we wsi było 15 wolnych gospodarzy i młynarzy, 19 zagrodników i 1 chałupnik. W 1765 r. wybudowano w Gąsiorowicach pszędzalnię.  Do klasztoru w Jemielnicy należały wtedy 21 gąsiorowickie pasieki i 232 owce. W 1784 roku Gąsiorowice liczyły 207 mieszkańców. Było tu 23 gospodarzy, 32 zagrodników, 6 chałupników i 2 młynarzy.

Na początku XIX stulecia,  Gąsiorowice liczyły 296 mieszkańców , w połowie wieku 637 a pod koniec 585.  W 1809 roku do wsi należały lasy, łąki i piaszczyste grunty. Kiedy w 1810 roku zlikwidowano klasztor jemielnicki jego posiadłość w Gąsiorowicach liczyła 180 ha. W 1818 r. właścicielem wsi został Florian Langer a po nim jego syn Emanuel. W 1826 r. posiadłość gąsiorowicką bez lasów kupił hr Andrzej Renard ze Strzelec.Wieś tworzyły 63 domy, folwark i królewska strażnica leśna. Gąsiorowice podlegały administracyjnie i sądowo urzędowi w Jemielnicy kierowanemu przez sędziego Adamczika ze Strzelec.

W 1864 r. w skład Gąsiorowic wchodziły: wieś, dwa folwarki i Bokowe. We wsi było 101 domów mieszkalnych i 64 budynki gospodarcze. Mieszkało tu 21 gospodarzy, 18 zagrodników i 46 chałupników. Łącznie z lasami było tu 1172 ha gruntów. Uprawiano głównie zboża i kartofle. We wsi było 2 młyny, karczma, 2 szewców, 2 krawców, 2 stelmachów, kołodziej, rzeźnik, 4 kowali, bednarz. Bokowe prawdopodobnie zostało założone przez osadnika o nazwisku Bok. W 1905 roku Bokowe podzielono na dwie części: jedna do Gąsiorowic a druga do Łazisk. W części należącej do Gąsiorowic mieszkało 60 osób. Do wsi należał również folwark Wernerau, który założył w 1817 r. radca sądowy Werner ze Strzelec. Zajmował on obszar 49 ha gruntów między Gąsiorowicami a Szczepankiem. Hodowano w nim 200 uszlachetnionych owiec.

Do Gąsiorowic należał także Szczepanek. Miejscowość ta została założona w 1830 roku na obszarze zwanym Łysołk. Początkowo osada liczyła 18 domów. Założycielem był mistrz budowlany Szczepan. W 1855 r. Szczepanek określany jest jako wieś, w której mieszkały 102 osoby i należał on do parafii i szkoły w Jemielnicy. Po I wojnie światowej jedna część Szczepanka należała do Gąsiorowic a druga do Dziewkowic. W 1905 r.  Gasiorowice  łącznie ze Szczepankiem i Bokowem liczyło 763 mieszkańców a w 1939 r. 1367.  W 1936 roku obszar wsi wynosił 1015 ha.  W szkole, powstałej pod koniec XIX w., uczył jeden albo dwóch nauczycieli.  Od 1936 r. wieś przyjęła nazwę Quellental a od 1945 r. Gąsiorowice.

Do atrakcji turystycznych Gąsiorowic należą: stawy hodowlane, dwie kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne w tym krzyż w miejscu cmentarza francuskiego, pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej i budynki dwóch szkół.

Strona WWW Sołectwa Gąsiorowic


Liczba wyświetleń podstrony: 53852