×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Jemielnica - 20 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 15:00


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 20 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 15:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

.

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy


Proponowany porządek

XXXVII Sesji Rady Gminy

20 marca 2014 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2014 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2014 rok.
  DOC09. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 rok..doc (106,50KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023
  DOCX10 .Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023.docx (21,68KB)
  PDF10.1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (417,00KB)
  PDF10.2.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (84,39KB)
  DOCX10.3. Objaśnienie.docx (13,42KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn. Rozbudowa z przebudową wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – Centawa Etap II,
  odcinek 1

  DOCX11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki.docx (18,69KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody – nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  DOCX12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody – nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.docx (13,29KB)
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie  udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica – CYSTERSKIE CO NIECO
  DOC13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica - Cysterskie co nieco.doc (58,00KB)
 14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie  udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica – Siłownia
  DOC14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica - Siłownia.doc (58,00KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2014 r.
  DOCX15. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2014 r..docx (29,51KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas dłuższy niż 3 lata.
  DOC16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas dłuższy niż 3 lata.doc (38,50KB)
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  DOC17. Uchwała zmieniająca regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy,.doc (69,00KB)
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1152