×
Wyszukaj w serwisie

IV Jarmark cysterski w Jemielnicy - informacja dla potencjalnych oferentów

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

47-133 JEMIELNICA ul. SZKOLNA 2A

tel. 77  463-20-38  fax  77  463-20-38

e-mail  gbpjemielnica@o2.pl

                                                                                                                                        Jemielnica 25-03-2014

 

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH OFERENTÓW

W związku z zamiarem zorganizowania i przeprowadzenia imprezy plenerowej „IV Jarmark cysterski w Jemielnicy”, Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do kontaktu i składania ofert w odniesieniu do jednego lub kilku niżej wymienionych zakresów tematycznych, dotyczących tegoż Jarmarku:

 • obsługa konferansjerska imprezy
 • obsługa artystyczna Jarmarku (pokazy i prezentacje, dawne rzemiosło, zespoły muzyki dawnej, gry i zabawy dla dzieci, poczet rycerski promujący imprezę itp.)
 • oprowadzanie turystów przez przewodnika
 • ubezpieczenie imprezy w zakresie NNW
 • druk ulotek reklamowych - nakład 500 szt
 • druk plakatów reklamowych - nakład 100 szt
 • druk zaproszeń - nakład 50 szt
 • rozwieszenie plakatów w Strzelcach Opolskich i Opolu
 • reklama w prasie lokalnej i regionalnej
 • reklama w radiu regionalnym
 • wypożyczenie sceny wraz z zadaszeniem oświetleniem i nagłośnieniem
 • wynajem sanitariatów przenośnych wraz z umywalkami
 • przyłączenie oraz zużycie energii elektrycznej (scena)
 • przyłączenie oraz wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej (spichlerz)
 • wynajem domków wystawienniczych
 • wynajem 2 namiotów  dla publiczności
 • zakup artykułów i akcesoriów na potrzeby przygotowanych przez Gminę atrakcji dla dzieci i wystawy (farby, brystol, sztalugi, płótna, artykułu piśmiennicze i biurowe itp)
 • realizacja audycji telewizyjnej podsumowującej imprezę.

Zapytania i oferty można kierować na adres poczty elektronicznej: lub telefonicznie 77 462 35 10 , 77 462 35 18 do dnia 06-03-2013

Z poważaniem

Lidia Radecka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy


Liczba wyświetleń podstrony: 1381