×
Wyszukaj w serwisie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

ssd_baner3_2.jpeg

W związku z przystąpieniem przez Gminę Jemielnica do programu pn. „OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA” uprzejmie informuję, iż  wnioski o wydanie Karty są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy ul. Strzelecka 67,  47-133 Jemielnica. Tam też można złożyć wypełnione wnioski. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek. Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty, w rozumieniu „Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora”
są:

  1. rodzice ( w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi ), mieszkający na terenie województwa opolskiego, z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub z dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. dzieci rodziców, o których mowa w pkt 1, które nie ukończyły 18 roku życia,
  3. dzieci niepełnosprawne do 26 roku życia,
  4. osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Partnerem „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” może być jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego, jednostki im podległe oraz inne podmioty, które zadeklarowały wprowadzenie zniżek dla Posiadacza Karty. Partner Opolskiej Karty Rodziny i Seniora sam decyduje komu będzie chciał przyznać zniżkę.  Przystąpić do programu można poprzez rejestrację na stronie www.ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html. Tam też można pobrać wniosek o wydanie karty. Na tej stronie dostępne są także inne informacje
o programie.


Liczba wyświetleń podstrony: 6765