×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Jemielnica - 24 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 15:30


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 24 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

 

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy


Proponowany porządek

XL Sesji Rady Gminy

24 czerwca 2014 r.

 1. Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2014 r.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 2. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji.
 3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jemielnica za 2013 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
  DOC07. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.doc (27,50KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  DOC08. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 r..doc (29,50KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jemielnica.
  DOC09. Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie.doc (51,50KB)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  DOCX10. Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.docx (19,20KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2014 r.
  DOC11. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r..doc (92,50KB)
 11. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica sporządzonego  na dzień 31 grudnia 2013 r.
  DOC12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r..doc (37,50KB)
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1354