×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Jemielnica - 4 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 15:30.


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XLI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 4 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

 

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy


Proponowany porządek

XLI Sesji Rady Gminy

4 sierpnia 2014 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Ludowy Zespół Sportowy Jemielnica
  DOC06. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Ludowy Zespół Sportowy Jemielnica.doc (66,00KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2014 r.
  DOC07. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r..doc (106,50KB)
 8. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023
  DOCX08. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023.docx (21,81KB)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2014 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2014 r.
  DOC09. Projekt uchwały zmieniajacej PPiRPA i PPN 2014.doc (59,00KB)
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 853