×
Wyszukaj w serwisie

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

Norbert Gawlik  – pok. Nr 8 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-515

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.[1]) – Art. 90

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. aktualne dowody osobiste (obcokrajowiec – paszport),
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka, jeśli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC,
  3. odpis aktu urodzenia dziecka (zupełny) jeżeli był sporządzony w innym USC

Miejsce złożenia dokumentów:

osobiście w USC – Urząd Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67, budynek Ne 2 , pokój Nr 8

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Uwagi:

  1. jeżeli dziecko ukończyło lat 13, do nadania nazwiska męża matki potrzebna jest jego zgoda, wyrażona osobiście,
  2. nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa,
  3. w przypadku gdy jedno z rodziców jest cudzoziemcem nie posługującym się językiem polskim konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego,
  4. oświadczenia musza złożyć małżonkowie wspólnie.

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w  Dz.U. z 2012 r., poz. 1529 oraz z 2013 r., poz. 1439


Liczba wyświetleń podstrony: 8727