×
Wyszukaj w serwisie

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Norbert Gawlik  – pok. Nr 8 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-515

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90. poz. 450 – z późn. zm.[1]) – Art. 19
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
    i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.Nr 277, poz. 2743)

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. dowody osobiste jubilatów,
  2. wniosek o nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie (50-lecie)
  3. odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Jemielnicą)

Termin załatwienia sprawy:

do 6 miesięcy


[1] Zmiana  tekstu ustawy została ogłoszona w (Dz.U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1177; z 2000 r., Nr 62, poz. 718; z 2002 r., Nr 74, poz. 676; z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 194, poz. 1432, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r., Nr 123, poz. 848; z 2009 r., Nr 168, poz. 1323; z 2010 r., Nr 155, poz. 1041; oraz z 2011 r., Nr 205, poz. 1207)


Liczba wyświetleń podstrony: 7733