×
Wyszukaj w serwisie

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)

Norbert Gawlik  – pok. Nr 8 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-515

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.  prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
  z 2011 r., poz. 1264 z późn. zm.[1] – Art. 79

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego, ewentualnie dokumenty wskazujące interes prawny do otrzymania odpisu – wzór wniosku
 2. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. osobiście w USC – Urząd Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67, budynek Ne 2 , pokój Nr 8
 2. pocztą – na adres jak wyżej

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów:

 1. wnioskodawca,
 2. osoba upoważniona

Odbiór dokumentów:

 1. osobiście,
 2. pocztą

Termin załatwienia sprawy:

 1. składając wniosek osobiście w USC – niezwłocznie
 2. pocztą – w miarę możliwości jak najszybciej

Opłaty:

 1. 22 zł. – odpis skrócony
 2. 33 zł. – odpis zupełny

Opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Jemielnica lub na rachunek w Banku Spółdzielczym Leśnica Filia Jemielnica Nr 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Uwagi:

Wnioskodawcą może być:

 1. osoba której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy,
 2. osoba lub instytucja, która wykaże interes prawny,
 3. organ państwowy

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w  Dz.U. z 2012 r., poz. 1529


Liczba wyświetleń podstrony: 10538