×
Wyszukaj w serwisie

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniewidomych w Urzędzie Gminy w Jemielnicy

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH, NIEDOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH W URZĘDZIE GMINY W JEMIELNICY

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243) Urząd Gminy Jemielnica  informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z urzędem
w sposób podany poniżej.

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

  1. pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
  2. pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego,
  3. dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym urząd  3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W chwili potrzeby skorzystania z w/w pomocy prosimy przesłać wniosek o świadczenie usług tłumacza w formie wybranej z niżej wymienionych:

Wzór wniosku

  1. przesłanie wniosku pod nr faksu: 77 46-20-510,
  2. za pomocą poczty elektronicznej: ,
  3. Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP - adres skrytki: /Jemielnica/skrytka,
  4. osobiste zgłoszenie się do sekretariatu Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, budynek Nr 1 pok. Nr 4
  5. zgłoszenie w/w sprawy przez osobę przybraną pod nr telefonu 77 46-23-500

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe:

W/w ustawa daje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.


Liczba wyświetleń podstrony: 10420