×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Jemielnica - 18 września 2014 r. (czwartek) o godz. 15:30.


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień września 2014 r. (czwartek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

 

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy


Proponowany porządek

XLIII Sesji Rady Gminy

18 września 2014 r.

 1. Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 9 września 2014 r.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 2. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji.
 3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
  DOC06. ZARZĄDZENIE NR 255_14 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDZETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK.doc (1,76MB)
 6. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2014 rok.
  DOC08. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r. 18.09.2014.doc (92,00KB)
 8. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023
  DOCX09. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023.docx (22,05KB)
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

 

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 683