×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r.,  poz. 518– z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica, wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Jemielnica, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 września 2014 r. Bliższych informacji o nieruchomościach umieszczonych w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica


Liczba wyświetleń podstrony: 3493