×
Wyszukaj w serwisie

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy z dnia 23 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy

z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji

Na podstawie art. 178 § 10  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 – z późn. zm.[1]) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września  2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Jemielnicy podaje do publicznej wiadomości informacje o składzie komisji oraz terminach dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy Jemielnica w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy:

Bronisława Latocha - Przewodnicząca
Zofia Zaguła     - Zastępca Przewodniczącej
Sowietzki Franz - Członek
Aneta Maria Ploch - Członek
Aneta Berenika Kola  - Członek
Marcelina Fortunata Tacica - Członek
Michał Wojciech Sereda - Członek

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury w dniach roboczych:

od 29 września do 17 października 2014 r. w godzinach od 16:00 do 18:00,a w dniach 7 i 17 października 2014 r.  w godzinach od 16:00 do 24:00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urzędu Gminy Jemielnica
ul. Strzeleckiej 67
(Pokój Nr 1, Budynek Nr 1)         
tel.  77 46-23-511
fax. 77 46-23-510

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

Bronisława Latocha

 

 

[1] Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r., poz. 179, poz. 180 i poz. 1072

 


Liczba wyświetleń podstrony: 3913