×
Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy z dnia 8 października 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy
z dnia 8 października 2014 r.

 w sprawie przedłużenia terminu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminnej Jemielnica, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

          W związku z niezgłoszeniem, co najmniej dwóch list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych Nr 2, 3, 4, 6, 7 do Rady Gminnej Jemielnica, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., Gminna Komisja Wyborcza w Jemielnicy, zgodnie z art. art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 – z późn. zm.[1]) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wzywa pełnomocników komitetów wyborczych do dokonywania dalszych zgłoszeń list kandydatów na radnych,w terminie do dnia 13 października 2014 r. w godz. od 16: 00 do 18: 00 oprócz soboty i niedzieli.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzeleckiej 67 (Pokój Nr 1, Budynek Nr 1)
tel. 77 46-23-500, fax. 77 46-23-510

                                                                              

Bronisława Latocha
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
                                                                                             w Jemielnicy

 

[1] Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r., poz. 179, poz. 180 i poz. 1072


Liczba wyświetleń podstrony: 3769