×
Wyszukaj w serwisie

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy z dnia 2 października 2014 r.

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy

z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji

Na podstawie art. 178 § 10  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 – z późn. zm.[1]) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września  2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Jemielnicy podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie w składzie komisji w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Funkcji członka komisji zrzekł się Pan Michał Wojciech Sereda. W skład komisji w jego miejsce Komisarz Wyborczy w Opolu II powołał Pana Remigiusza Damiana Szpiecha.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy po zmianie:

Bronisława Latocha - Przewodnicząca
Zofia Zaguła     - Zastępca Przewodniczącej
Sowietzki Franz - Członek
Aneta Maria Ploch - Członek
Aneta Berenika Kola  - Członek
Marcelina Fortunata Tacica - Członek
Remigiusz Damian Szpiech - Członek

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury w dniach roboczych:

od 29 września do 17 października 2014 r. w godzinach od 16:00 do 18:00,a w dniach 7 i 17 października 2014 r.  w godzinach od 16:00 do 24:00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urzędu Gminy Jemielnica
ul. Strzeleckiej 67
(Pokój Nr 1, Budynek Nr 1)         
tel.  77 46-23-511
fax. 77 46-23-510

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

Bronisława Latocha

 

[1] Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r., poz. 179, poz. 180 i poz. 1072

 


Liczba wyświetleń podstrony: 3351