×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Jemielnicy

Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Jemielnicy

 

Realizując zapisy § 5 Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Jemielnica informuje, że w dniu 17 października 2014 roku podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej w Jemielnicy na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie działania spółki.

 

Całkowita wartość przyznanego dofinansowania: 10 000 złotych

Łączna wartość realizacji zadania: 11 618,42 złotych

Termin realizacji przedmiotowego zadania: do 07 listopada 2014 roku


Liczba wyświetleń podstrony: 1840