×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy z dnia 21 października 2014 r. o terminie publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych spośród zgłoszonych kandydatów do komisji przez pełnomocników komitetów wyborczych

Zawiadomienie

Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy z dnia 21 października 2014 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 – z późn. zm.[1]) oraz § 13 ust.1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 783) Gminna Komisja Wyborcza w Jemielnicy informuje, że w dniu 24 października 2014 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Jemielnica odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych spośród zgłoszonych kandydatów do komisji przez pełnomocników komitetów wyborczych:

Losowanie dotyczyć będzie następujących komisji:

  1. OKW Nr 1 w Jemielnicy;
  2. OKW Nr 2 w Jemielnicy;
  3. OKW Nr 3 w Piotrówce;
  4. OKW Nr 4 w Centawie;
  5. OKW Nr 6 w Gąsiorowicach;
  6. OKW Nr 7 w Łaziskach.

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Jemielnicy


Bronisława Latocha

 

[1] Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r., poz. 179, poz. 180 i poz. 1072


Liczba wyświetleń podstrony: 2923