×
Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania numeru liście kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jemielnica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy
z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przyznania numeru liście kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jemielnica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 – z późn. zm.[1]) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 878) Gminna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej informację    o przyznanym numerze liście kandydatów na radnych zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka, w wyborach do Rady Gminy Jemielnica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Liście kandydatów na radnych do Rady Gminy Jemielnica zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka nadano Nr 18.

Bronisława Latocha
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Jemielnicy

 

 


[1] Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r., poz. 179, poz. 180 i poz. 1072

 


Liczba wyświetleń podstrony: 2960