×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Jemielnica - 28 października 2014 r. (wtorek) o godz. 15:30


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XLV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 28 października 2014 r. (wtorek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy

 


PROPONOWANY PORZĄDEK XLV SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  DOC06. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości..doc (40,00KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
  DOC07. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.doc (96,00KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  DOC08. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.doc (35,50KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  DOC09. Projekt uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (1).doc (601,00KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  DOCX10. Projekt uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarzadowymi.docx (33,91KB)
 11. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  DOCX11. Projekt uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Strzelce Opolskie.docx (19,26KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Strzelce Opolskie pn. Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie.
  DOC12. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r. ....10.2014.doc (119,00KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
  DOCX13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023.docx (22,03KB)
  PDF13.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (94,30KB)
  PDF13.2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (84,47KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023.
  DOC14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc (29,00KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1632