×
Wyszukaj w serwisie

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W JEMIELNICY – ETAP VB: ULICE KORFANTEGO, DZIERŻONA, STAWOWA, SMOŁKI, KOZIOŁKA.

logo.jpeg

ZAWIADOMIENIE

W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W JEMIELNICY – ETAP VB: ULICE KORFANTEGO, DZIERŻONA, STAWOWA, SMOŁKI, KOZIOŁKA.

GMINA JEMIELNICA ORAZ STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP Z O.O. W STRZELCACH OPOLSKICH ZAWIADAMIAJĄ, IŻ W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ MIESZKAŃCY NIŻEJ WYMIENIONYCH ULIC W JEMIELNICY MOGĄ PRZYSTĘPOWAĆ DO:

  • wybudowania przyłącza, zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem,
  • zgłoszenia do odbioru przyłącza przed zasypaniem,
  • podpisania umowy ze SWIK SP z o.o. na odprowadzanie ścieków.

ULICE:

  • Korfantego,
  • Dzierżona,
  • Stawowa,
  • Smołki,
  • Koziołka.

OBOWIĄZEK BEZWŁOCZNEGO PODŁĄCZENIA SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ WYNIKA Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

  • STRZELECKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.       TEL. 77 461 27 08
  • ORAZ URZĄD GMINY  TEL 77 462 35 09.

 


Liczba wyświetleń podstrony: 3234