×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Jemielnica - 19 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 15:30.


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że III Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 19 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy

 


PROPONOWANY PORZĄDEK II SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2014 rok.
  DOC06. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r. 19.12.2014.doc (127,00KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz kwotą długu na lata 2014 – 2023.
  DOCX07. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023.docx (22,20KB)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  w drodze bezprzetargowej udziału 1/2 części nieruchomości zabudowanej położonej w Krzyżowej Dolinie
  DOC08. Projekt uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spadku.doc (42,00KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  DOC09. Projekt uchwały w sprawie kolejnej dzierżawy.doc (30,00KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2015 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2015 r.
  DOC10. Projekt uchwały w sprawie PPiRPA i PPN 2015.doc (219,00KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.
  DOC11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok..doc (69,00KB)
 • Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r
 • Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz kwotą długu na lata 2015 – 2023.
  DOCX12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023.docx (21,43KB)
 1. Interpelacje Radnych.
 2. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 828