×
Wyszukaj w serwisie

Wykaz rachunków bankowych Gminy Jemielnica

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
GMINY JEMIELNICA

BS Leśnica F/Jemielnica


58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat wyłącznie z tytułu:

 • podatków,
 • opłaty skarbowej,
 • czynszu, najmu,
 • opłat za zajęcie pasa drogi,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 • opłata za korzystanie ze środowiska,
 • kosztów upomnień, odsetek dotyczących powyższych tytułów,

79 8907 1018 2007 6000 3901 0039

Na w/w rachunek należy dokonywać wyłącznie wpłat z tytułu:

 • opłat za wywóz odpadów komunalnych (śmieci),
 • kosztów upomnień, odsetek dotyczących w/w opłaty,

27 8907 1018 2007 6000 3901 0005

Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • udostępnienia danych osobowych,
 • wpłaty US z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

 


Liczba wyświetleń podstrony: 11616