×
Wyszukaj w serwisie

Koncert chóru kameralnego „Ex Animo”

Serdecznie zapraszamy na koncert chóru kameralnego „Ex Animo”, który odbędzie się 18 stycznia  o godzinie 15.00. w kościele parafialnym Wniebowzięcia N.M.P. w Jemielnicy. Koncert zostanie utrzymany w klimacie świąteczno-noworocznym, chociaż nie zabraknie innych utworów  polskiej muzyki dawnej czy pieśni prawosławnych. 

Wstęp bezpłatny

W programie kilka tradycyjnych kolęd w ciekawych opracowaniach: 
- Przybieżeli do Betlejem, 
- Dzisiaj w Betlejem, 
- Mizerna cicha, 
- Wśród nocnej ciszy, 
- Lulajże Jezuniu, 
- Cicha noc, 
- Mędrcy świata; 
a także mniej lub bardziej znane pastorałki: 
- W dzień Bożego Narodzenia, 
- Zlecieli się na Ziemię, 
- Północ już była, 
- Zaśpiewam Jezuskowi, 
- Radujtiesja wsi ludije.
Psalmy Mikołaja Gomółki:
- Radujcie się,
- Kleszczmy rękoma;
Pieśni prawosławne:
- Dastojno est
- Tebe poem.

KRÓTKA NOTATKA O CHÓRZE:
Chór EX ANIMO, działający przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze, powstał jesienią 1994 roku z inicjatywy Eugeniusza Myszora. Dyrygentem Chóru został Albert Orendorz, emerytowany muzyk Filharmonii w Katowicach. Następnie do grudnia 2008 roku chórem dyrygował Janusz Muszyński. Obecnie chór jest prowadzony przez Marcina Wielgata.
EX ANIMO swoim różnorodnym programem reprezentuje zarówno wielkie dzieła muzyki poważnej, pieśni sakralne jak i patriotyczne, ludowe czy rozrywkowe. Repertuar obejmuje muzykę dawną i współczesną. Dobrany skład zespołu i zaangażowanie owocują w postaci licznych występów w kraju i za granicą urozmaicających obchody świąt, rocznic państwowych i gminnych.

chor.jpeg

Aktualnie chór zrzesza 18 członków bardzo często powiązanych rodzinnie. 

Do najważniejszych osiągnięć chóru można zaliczyć:
III miejsce w kategorii chóry kameralne w Tyskich Wieczorach Kolędowych.
koncert w Bazylice Cyryla i Metodego w Nitrze (Słowacja)
koncert na górze Kahlenberg w Wiedniu
III miejsce w kategorii ogólnej i nagroda specjalna za wykonanie nowego opracowania utworu na Festiwalu im. Ks. Chlondowskiego (Mysłowice)
współpraca z chórami Pro Arte Ecclesiastica, Pax et Bonum, Presto Cantabile
udział w wykonaniu „Stworzenia Świata” Haydna w koncercie „Na przywitanie nowego wieku i tysiąclecia” w Tychach i Bielsku – Białej
koncert z udziałem B. Paprockiego poświęcony pamięci A. Hiolskiego
koncert w Sajószentpeter (Węgry) i Dobsinie  (Słowacja)
nagranie płyty z kolędami o. Ansgarego Maliny w Bazylice Panewnickiej 
Koncert w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i Bazylice w Panewnikach
Towarzyszenie zawodowym muzykom i śpiewakom (A. Hiolski, B. Paprocki, Cz. Gałka, R. Minkiewicz, A. Gruca, I. Kłosińska, S. Olbrich, J. Frankstein) w takich dziełach jak: „Stworzenie świata” J. Haydna, „Weihnachts Oratorium” J. S. Bacha, „Alma Deis Creatoris” W. A. Mozarta, „Mesjasz” J. F. Haendla, „Mittlere Stationen” J. Schnabelsa.
Msza Koronacyjna C-dur i Msza Missa Brevis in C Spatzenmesse W.A. Mozarta z towarzyszeniem solistów i muzyków Akademii Muzycznej z Katowic.