×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Jemielnica - 27 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 15:30


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że IV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 27 stycznia 2015 r. o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

.

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy


Proponowany porządek

IV Sesji Rady Gminy

27 stycznia 2015 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2014 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2015 rok.
  DOC09. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r. 23.01.2015.doc (106,00KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz kwotą długu na lata 2015 – 2023.
  DOCX10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2023.docx (21,81KB)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
  DOC11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.doc (38,00KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.
  DOC12. Projekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.doc (33,50KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości
  DOC13. Projekt uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.doc (524,00KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica (Piękna)
  DOC14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnetrznej (Piękna).doc (540,50KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica (Widokowa)
  DOC15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnetrznej (Widokowa).doc (540,50KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę
  DOCX16. Projekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę.docx (15,70KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
  DOCX17. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokosci opłaty za wyżywienia u dziennego opiekuna.docx (14,53KB)
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3152