×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r.,  poz. 518– z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica, wywieszony został wykaz nieruchomości będących własnością gminy Jemielnica, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 7/15 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 lutego 2015 r. Bliższych informacji o nieruchomościach umieszczonych w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica


PDF007. Zarządzenie Nr 7.15 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 lutego 2015 r..pdf (1,10MB)


Liczba wyświetleń podstrony: 3612