×
Wyszukaj w serwisie

Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy zatrudni ANIMATORA SPORTU

INFORMACJA

Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy

Zatrudni ANIMATORA SPORTU

W ramach programu „Animator-Moje Boisko –ORLIK 2012”

w okresie od 1marca 2015  do 30 listopada 2015 r.

PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin.
 • organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla jednej wybranej grupy priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy)
 • przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;
 • zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku;
 • przeprowadzenie testów dla użytkowników Orlików;
 • współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych;
 • współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
 •  angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;
 • ukończenie przynajmniej jednego kursu e-learningowego spośród kursów udostępnianych w portalu www.naszorlik.pl.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI  „ANIMATORA”

 • generowanie pobieranie i przesyłanie Operatowi raportów miesięcznych dokumentujących wykonywanie powierzonych zadań oraz uwzględniających liczbę użytkowników Orlika (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl),;
 • generowanie, pobieranie i przesyłanie Operatorowi rachunków miesięcznych (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl);
 • wygenerowanie (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl), pobranie i przesłanie Operatorowi raportu rocznego;
 • niezwłoczne informowanie Operatora oraz JST o niemożliwości wykonywania powierzonych zadań i jej przyczynie oraz o przewidywanym okresie niewykonywania zadań;

Ostateczny, szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie ustala gospodarz obiektu tj. jednostka samorządu terytorialnego lub wyznaczona jednostka zarządzająca obiektem.

Adresatami projektu są :  Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego(dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjat) organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. RESPEKTOWANE BĘDĄ TYLKO UPRAWNIENIA WYDANE PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE.

Szczegółowe informacje na stronie https://naszorlik.pl

Termin zgłoszeń:11.02.2015 r. do godz. 1200

Miejsce zgłoszenia kandydata:

1. Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy

47-133 Jemielnica

Ul. Szkolna 2a

Tel. 77 463 91 55


Liczba wyświetleń podstrony: 6698