×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Jemielnica - 19 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 16:00.


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że III Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 19 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy

 


PROPONOWANY PORZĄDEK V SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy z dnia 23 stycznia 2015 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Strzelce Opolskie pn. Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Strzelce Opolskie.pdf (104,68KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki.pdf (105,14KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r..pdf (192,51KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (210,61KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jemielnica do stanu faktycznego.
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jemielnica do stanu faktycznego.pdf (185,42KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3.
  PDF14. Projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Jemielnica do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3.pdf (192,07KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.
  PDF15. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf (106,93KB)
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny.
  PDF16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny.pdf (104,63KB)
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3577