×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Wójt Jemielnicy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2015 r. Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2014 r.
  2. Formularz do zgłaszania uwag.

 Powyższe dokumenty także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pokój Nr 8, tel. 77 46-23-513). Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 lutego do  9 marca 2015 r. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2015 r. na poniższe adresy:

  1. adres poczty elektronicznej: ug@jemielnica.pl
  2. numer faksu: 77 46-23-510
  3. adres siedziby Urzędu Gminy Jemielnica: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

Jemielnica 18 lutego 2015 r. 


Marcin Wycisło
Wójt JemielnicyLiczba wyświetleń podstrony: 3108