×
Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na wykoanie zadania publicznego w 2014 r. --- Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 - 2015.

  WÓJT GMINY JEMIELNICAOGŁASZA KONKURS


NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO W 2014 ROKU

PN. „PROGRAM REHABILITACJI I WSPIERANIA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ STARSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY JEMIELNICA NA LATA 2012 - 2015”


W związku z prowadzonym postępowaniem o dokonanie zamówienia publicznego poniżej 14.000,00 euro, polegającego na realizacji programu zdrowotnego w 2014 roku pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 -2015” , program obejmuje osoby powyżej 60 roku życia, zamieszczony zostaje formularz ofertowy. Jeśli Państwo bylibyście zainteresowani wzięciem udziału w  zamówieniu proszę o wypełnienie formularza ofertowego oraz złożenie go w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w 2013 roku” w terminie do dnia 28 grudnia 2012 roku w siedzibie urzędu:
 
Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
 


Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w pokoju Nr 10 w budynku Nr 2 Urzędu Gminy w Jemielnicy.


 


Liczba wyświetleń podstrony: 4088