×
Wyszukaj w serwisie

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

cysters.jpeg

URZĄD GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA
ul. Strzelecka 67

tel. 0-77  463-23-22  fax  0-77  463-23-88
e-mail  ug@jemielnica

 

KOMUNIKAT

  Szanowni Mieszkańcy i Kierowcy

      W dniu 4 marca br., nastąpi rozpoczęcie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej objętych projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Puławskiego, droga powiatowa Jemielnica ÷ Gąsiorowice”. Informujemy kierowców korzystających z drogi wojewódzkiej nr 426 (ul. Strzelecka), drogi powiatowej oraz przyległych dróg gminnych o możliwości wystąpienia trudności w komunikacji samochodowej.
     Wiedząc, z jakimi niedogodnościami wiąże się wykonanie tego typu robót, prosimy mieszkańców i kierowców o wyrozumiałość oraz baczniejsze przyglądanie się znakom drogowym ustawionym na czas realizacji zadania inwestycyjnego.


Liczba wyświetleń podstrony: 1172