×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Jemielnica - 25 marca 2015 r. (środa) o godz. 15:30.


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że VI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 25 marca 2015 r. (środa) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy

 


PROPONOWANY PORZĄDEK VI SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2015 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2015 r.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r..pdf (108,76KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Jemielnica.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Jemielnica.pdf (176,71KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2015 r.
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2015 r..pdf (216,45KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf (96,17KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (745,12KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDF14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie2.pdf (452,53KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (202,45KB)
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości.
  PDF16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf (102,57KB)
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3048