×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy Jemielnica - 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 15:30.


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że VII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy

 


PROPONOWANY PORZĄDEK VII SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy z dnia 25 marca 2015 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wspólnego prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Gminę Jemielnica.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie wspólnego prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Gminę Jemielnica.pdf (100,12KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2015 r.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r..pdf (108,58KB)
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2473