×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Jemielnica - 21 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 15:30

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że X Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 21 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy

 

PROPONOWANY PORZĄDEK X SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 3.     Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4.     Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5.     Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły sięw okresie pomiędzy  sesjami.
 6.     Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2015 r.
  PDF06. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r..pdf (306,61KB)
 7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z kwotą długu na lata 2015 – 2023
  PDF07. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2023.pdf (103,43KB)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy  Jemielnica.
  PDF08. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica.pdf (119,26KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny.pdf (3,57MB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” realizowanego w ramach projektu pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w "Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wraz z fragmentem załącznika dotyczącego Gminy Jemielnica.pdf (1,96MB)
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3317