×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2015.

1.jpeg2.jpeg

3.jpeg

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2015.

 W dniu 16.09.2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015:

- warsztaty kulinarne

Planowana godzina rozpoczęcia 10.00. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

4.png


Liczba wyświetleń podstrony: 2679