×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Jemielnica - 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:30.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XI SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2015 r.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 2. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP
  w Jemielnicy.
 6. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2015 r.
  PDF08. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (132,20KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.pdf (102,49KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (213,55KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (219,32KB)
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2784