×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Jemielnica - 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:30.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XI SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

  1. Otwarcie sesji.
  • Stwierdzenie quorum.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2015 r.
  1. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
  2. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
  3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
  4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
    w okresie pomiędzy  sesjami.
  5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP
    w Jemielnicy.
  6. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
    o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2015 r.
    PDF08. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
    PDF09. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.pdf
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
    PDF10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
    PDF11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
  11. Interpelacje Radnych.
  12. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1080