×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji w nowej perspektywie finansowej 2014 ÷ 2020

Informacja dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji w nowej perspektywie finansowej 2014 ÷ 2020

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania (Stowarzyszeni Kraina Św. Anny) zakończyła cykl konsultacji społecznych w naszych gminach członkowskich. Ich celem jest określenie i wygenerowanie projektów, które w niedalekiej przyszłości zostaną dofinansowane za pośrednictwem

Biorąc pod uwagę fakt, iż weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r dotyczące „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które określa warunki przyznania pomocy potencjalnym wnioskodawcom/beneficjentom - wychodzimy Państwu naprzeciw i zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które chcecie zrealizować w najbliższych latach za pomocą załączonej wstępnej karty projektowej.

Zakres zgłaszanych propozycji obejmuje m.in.:

Dla przedsiębiorców lub osób chcących założyć swoją firmę:

  • podejmowanie działalności gospodarczej;
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi
  • rozwijanie działalności gospodarczej     
  • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym działalnością Stowarzyszenia.

Dla samorządów, Stowarzyszeń, Odnowy Wsi, parafii, instytucji kultury itp:

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
  • budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;          
  • budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Do zgłaszania Waszych projektów służyć będzie załączona karta projektowa.

Zaproponowane w Fiszce propozycje projektów zostaną ujęte w budżecie LSR a Stowarzyszenie prosi o ich przekazanie do Urzędu Gminy na adres mailowy: , do dnia 04-11-2015.

 


Liczba wyświetleń podstrony: 12037