×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Jemielnica - 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XIII SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2014 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2015 rok.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r..pdf (294,49KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2016 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2016 r.
  PDF10. Projekt w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2016 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf (677,79KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf (103,19KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania.
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica.pdf (696,72KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsza dzierżawę nieruchomości.
  PDF13. Projekt chwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (98,14KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica na lata 2015 – 2032”
  PDF14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica na lata 2015 – 2032.pdf (1,87MB)
 15. Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 2 grudnia 2015 r. na działalność Wójta
  PDF15. Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 2 grudnia 2015 r. na działalność Wójta.pdf (100,24KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
  PDF16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.pdf (110,37KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
  PDF17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r..pdf (106,46KB)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz kwotą długu na lata 2016 – 2023.
  PDF18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf (103,91KB)
 1. Interpelacje Radnych.
 2. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3882