×
Wyszukaj w serwisie

Nieodpłatna pomoc prawna

Działając na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej informuję: o lokalizacji punktów nieodpłatnej  pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZEZ ADWOKATÓW

L.p

Lokalizacji punktu

Dzień tygodnia

Godziny świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 8a)

Poniedziałek

13:00 - 17:00

2.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2  – sala posiedzeń)

Wtorek

11:30 – 15:30

3.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2  – sala posiedzeń)

Środa

11:30 – 15:30

4.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 8a)

Czwartek

8:00 – 12:00

5.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem 8a)

Piątek

8:00 – 12:00


PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH

L.p

Lokalizacji punktu

Dzień tygodnia

Godziny świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Poniedziałek

9:00 – 13:00

14:00 – 18:00

2.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Wtorek

9:00 – 13:00

3.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Środa

---------

4.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Czwartek

14:00 – 18:00

5.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter

Piątek

14:00 – 18:00


PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
„STOWARZYSZENIE OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo”
z siedzibą w Opolu (KRS 0000445428)

L.p

Lokalizacji punktu

Dzień tygodnia

Godziny świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej

Podmiot udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Ujazd - Lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

 

Poniedziałek

 

 

8:00 - 12:00

Radca prawny

2.

Izbicko – Lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, przy ul. Powstańców Śląskich 12 (lokal jest oznaczony numerem 3)

Poniedziałek

7:30 – 11:30

Radca prawny/adwokat

3.

Leśnica – Lokal znajdujący się w siedzibie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy , przy ul. Powstańców Śląskich 1

Wtorek

14:00 – 18:00

Adwokat

4.

 

Środa

--------

 

5.

Kolonowskie – Lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39 (lokal jest oznaczony numerem 11)

Czwartek

7:00 – 11:00

Radca prawny/ adwokat

6.

 

Czwartek

--------

 

7.

Leśnica – Lokal znajdujący się w siedzibie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy , przy ul. Powstańców Śląskich 1

Piątek

14:00 – 18:00

Adwokat


DarmowaPomocPrawna.jpeg

Więcej na: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/


 


Liczba wyświetleń podstrony: 1183