×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Jemielnica - 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:30.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XIV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XIV SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2015 rok.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf (403,72KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz kwotą długu na lata 2016 – 2023.
  PDF10.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (103,30KB)
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf (103,48KB)
  PDF10.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (90,48KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica na lata 2015 – 2032”
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica na lata 2015 – 2032.pdf (1,87MB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania.
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania.pdf (101,46KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf (102,06KB)
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 253