×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2016 r.

Wójt Jemielnicy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2016 r. Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2016 r.
    PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2016 r..pdf (200,36KB)
  2. Formularz do zgłaszania uwag.
    DOCFormularz zgłaszania opinii.doc (26,00KB)

 Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pokój Nr 8, tel. 77 46-23-513). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/16 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2016 r. konsultacje trwać będą od 8 – 29 lutego 2016 r. Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 r. na poniższe adresy:

  1. adres poczty elektronicznej: ug@jemielnica.pl
  2. numer faksu: 77 46-23-510
  3. adres siedziby Urzędu Gminy Jemielnica: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

 

Jemielnica 8 lutego 2016 r. 

Marcin Wycisło
Wójt Jemielnicy


 


Liczba wyświetleń podstrony: 2633