×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Jemielnica - 1 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 1 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XV SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica na lata 2015 – 2032”
  PDF09. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica na lata 2015 – 2032”.pdf (102,55KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI.pdf (101,14KB)
 11. Podjęcie w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo - Gminnego JEDŹ Z NAMI.pdf (472,67KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Kędzierzyn-Koźle do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko - Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Jemielnica do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.pdf (187,03KB)
  PDF12.1.Statut Stowarzyszenia Subregionu Kedzierzyńsko Strzeleckiego.pdf (326,47KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka – Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn. Przebudowa chodnika.pdf (106,41KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2016 r.
  PDF14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2016 r..pdf (201,88KB)
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2761