×
Wyszukaj w serwisie

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach

Joanna Miklasz – pok. Nr 10 (budynek Nr 1) tel. 77 46-23-517,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – z późn. zm.[1]) Art. 25, 26 i 30 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jemielnica do 31 października 2011 r. tj. do czasu migracji danych do CEIDG

Uwaga:

Wydawanie zaświadczeń dotyczy zatem tylko tych przedsiębiorców, którzy figurowali w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Jemielnica i zakończyli działalność do 31 października 2011 r.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie lub braku wpisu – 17 zł.

Termin załatwienia sprawy:

7 dni

Załącznik:

  1. DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.docx (11,86KB)
    PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.pdf (190,36KB)

     


[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013 r., poz. 675, poz. 983, poz. 1036, poz. 1238 i poz. 1304


Liczba wyświetleń podstrony: 14029