×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy Jemielnica

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XVI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XV SESJI RADY GMINY JEMIELNICA


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy z dnia 1 marca 2016 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf (298,27KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie.pdf (107,88KB)
 11. Podjęcie w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
  PDF11. Projekt uchwaz w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym.pdf (110,48KB)
  PDF11.1 Uchwała SWO - apel.pdf (90,90KB)
 12. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r.
  PDF12. Sprawozdanie z realizacji NGO 2015.pdf (292,36KB)
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg

Liczba wizyt: 3261
Data publikacji: 25-03-2016 08:38

Liczba wyświetleń podstrony: 3261