Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - rok 2016


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.


Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół podstawowych Gminy Jemielnica, w ramach projektu Apetyt na naukę, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Opolskiego.


Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą „Apetyt na naukę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.


Remont nawierzchni dróg gminnych Gminy Jemielnica z podziałem na część I i II


Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jemielnica.


Remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych na terenie Gminy Jemielnica.


Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2016-2017