×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy - 14 stycznia 2014 r. o godz. 15:00.


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 14 stycznia 2014 r. o godz. 15:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

.

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy


Proponowany porządek

XXXV Sesji Rady Gminy

14 stycznia 2014 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2013 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2014 rok.
  DOC09. UCHWAŁA ZMIANA BUDZETU.doc (60,00KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  DOC10. UCHWAŁA NABYCIE.doc (2,26MB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  DOC11. UCHWAŁA ZBYCIE.doc (939,50KB)
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2013 r.
 13. Przyjecie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1199