×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Jemielnica

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XVII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XVII SESJI RADY GMINY JEMIELNICA


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy.pdf (105,05KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.pdf (102,07KB)
 11. Podjęcie w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.pdf (235,45KB)
 12. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r.
 13. Przyjęcie oceny Wójta zasobów pomocy społecznej za 2015 r.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2428